Diagnostyka

W Świętokrzyskim Centrum Medycznym Artmedik można wykonać szereg badań obrazowych oraz laboratoryjnych.

W naszej placówce funkcjonują:

Pracownia RTG

wyposażona w wysokiej klasy bezpieczny dla pacjenta, cyfrowy aparat rentgenowski.

Pracownia czynna:

  • wtorki 7:30 - 16:00
  • czwartki 7:30 - 16:00

Pracownia EKG

wykonujemy szeroki zakres badań echokardiograficznych: EKG spoczynkowe z opisem, EKG metodą Holtera, EKG wysiłkowe.

Punkt pobrań materiału do badań

wykonujemy badania z zakresu: hematologii, chemii klinicznej, koagulologii, immunochemii, analityki ogólnej, bakteriologii, równowagi kwasowo – zasadowej (gazometria), serologii chorób zakaźnych, serologii grup krwi, DNA, alergologii, toksykologii.

Densytometria (usługa chwilowo niedostępna)

Densytometria to bezpieczne, proste badanie umożliwiające ocenę gęstości mineralnej kości. Badanie to można wykonać uprzednio rejestrując się w Przychodni Świętokrzyskiego Centrum Medycznego Artmedik, ul. Robotnicza 1, rejestracja pod numerem: +41 267 15 05.

 

 

 Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rentgenowskie posiadają wymagane prawem zezwolenia.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • Dawkomierzy, odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
  • Pomiaru osłon stałych gabinetów rentgenowskich.

Kierownik jednostki organizacyjnej dokonał oceny ryzyka narażenia na promieniowanie i wprowadził limity użytkowe dawek:

- dla pracowników  bezpośrednio realizujących radiologiczne procedury – 3 mSv/rok

- dla osób z ogółu ludności – 0,5 mSv/rok

Na podstawie prowadzonej dozymetrii na terenie jednostki nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.