Diagnostyka

W Świętokrzyskim Centrum Medycznym Artmedik można wykonać szereg badań obrazowych oraz laboratoryjnych.

W naszej placówce funkcjonują:

Pracownia RTG

wyposażona w wysokiej klasy bezpieczny dla pacjenta, cyfrowy aparat rentgenowski.

Pracownia czynna:

  • wtorki 7:30 - 16:00
  • czwartki 7:30 - 16:00

Pracownia EKG

wykonujemy szeroki zakres badań echokardiograficznych: EKG spoczynkowe z opisem, EKG metodą Holtera, EKG wysiłkowe.

Punkt pobrań materiału do badań

wykonujemy badania z zakresu: hematologii, chemii klinicznej, koagulologii, immunochemii, analityki ogólnej, bakteriologii, równowagi kwasowo – zasadowej (gazometria), serologii chorób zakaźnych, serologii grup krwi, DNA, alergologii, toksykologii.

Pracownia EMG

Elektromiografia jest jednym z kluczowych badań w diagnozowaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie to pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych w mięśniach, np. po urazach, przy niedowładach oraz ocenić stopień zaawansowania procesu chorobowego.

Densytometria (usługa chwilowo niedostępna)

Densytometria to bezpieczne, proste badanie umożliwiające ocenę gęstości mineralnej kości. Badanie to można wykonać uprzednio rejestrując się w Przychodni Świętokrzyskiego Centrum Medycznego Artmedik, ul. Robotnicza 1, rejestracja pod numerem: +41 267 15 05.

 

 

 Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rentgenowskie posiadają wymagane prawem zezwolenia.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • Dawkomierzy, odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
  • Pomiaru osłon stałych gabinetów rentgenowskich.

Kierownik jednostki organizacyjnej dokonał oceny ryzyka narażenia na promieniowanie i wprowadził limity użytkowe dawek:

- dla pracowników  bezpośrednio realizujących radiologiczne procedury – 3 mSv/rok

- dla osób z ogółu ludności – 0,5 mSv/rok

Na podstawie prowadzonej dozymetrii na terenie jednostki nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.