Diabetolog

{[description]}

Diabetolog

Diabetolog jest specjalistą, który zajmuje się leczeniem pacjentów cierpiących na cukrzycę. W jego kompetencjach leży sprawowanie pieczy nad chorym oraz koordynowanie pracy lekarzy inny specjalności.

W głównej mierze wynika to z faktu, iż cukrzyca jest chorobą interdyscyplinarną, wpływającą negatywnie na cały organizm głównie poprzez indukowanie różnego rodzaju powikłań narządowych. 

Jak wygląda przykładowa wizyta u lekarza diabetologa?

Wizyta u lekarza diabetologa może się różnić w zależności od tego, czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy też kontrolna. W tym pierwszym przypadku doktor zbiera z chorym dokładny wywiad i zleca szereg podstawowych badań, których celem jest potwierdzenie choroby. Kolejne wizyty mają już głównie na celu ocenę stopnia kontroli cukrzycy oraz ewentualne modyfikacje sposobu jej leczenia. Co więcej, każda wizyta u diabetologa to oprócz rozmowy również pełne badania fizykalne, które powinno obejmować między innymi osłuchiwanie klatki piersiowej oraz badanie brzucha. W przypadku pacjentów z wieloletnią cukrzycą na pierwszy plan podczas lekarskiej oceny klinicznej wysuwa się poszukiwanie objawów powikłań choroby - głównie symptomów tak zwanej stopy cukrzycowej.  

Każda wizyta u lekarza diabetologa kończy się przedstawieniem pacjentowi szczegółowego planu dalszego postępowania na czas do kolejnej wizyty. Doktor zleca również choremu szereg odpowiednich badań laboratoryjnych, które powinny być przez niego wykonane przed następną kontrolą. W określonych przypadkach diabetolog może również zalecić wizyty konsultacyjne u innych specjalistów. Dla przykładu każdy pacjent z rozpoznaną cukrzycą powinien być okresowo badany przez lekarza okulistę, który jest w stanie przeprowadzić dokładne badanie i ocenić dno gałki ocznej. 

Wizyta u diabetologa - jak się do nie przygotować?

Do wizyty u diabetologa warto się odpowiednio przygotować. Tak więc na pierwszy plan wysuwa się regularne mierzenie i zapisywanie wyników poziomu glukozy we krwi. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, iż lekarz diabetolog nie mogąc ocenić codziennych wyników glikemii pacjenta, nie jest w stanie podjąć prawidłowych decyzji co do dalszego postępowania.

Przed wizytą u lekarza diabetologa należy również przygotować wyniki innych zleconych przez niego badań (głównie poziomu tak zwanej hemoglobiny glikowanej HbA1c, która w pewnym stopniu pozwala wnioskować o glikemii w okresie około 3 miesięcy przed badaniem). Ważne jest również zabranie ze sobą ewentualnych dokumentów odebranych od innych specjalistów - na przykład kardiologa, okulisty, czy też neurologa. 

Wizyta u diabetologa - przeciwwskazania

Nie istnieją żadne szczególne przeciwwskazania do wizyty u lekarza diabetologa. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku chorób zaraźliwych (na przykład anginy, grypy, czy też innej infekcji) warto wcześniej o tym poinformować. W wielu przypadkach pozwoli to na przełożenie wizyty na inny dogodny termin i uniknięcie niepotrzebnego narażenia lekarza, personelu oraz innych pacjentów na zarażenie. 

Wizyta u diabetologa - wskazania

Pod kontrolą lekarza diabetologa powinien znajdować się każdy pacjent, który ma rozpoznaną jakąkolwiek postać cukrzycy. Oczywiście, chorych tych mogą również prowadzić lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale okresowe wizyty kontrolne u specjalisty powinny być standardem. Co więcej, wskazaniem do wizyty u lekarza diabetologa są również stany, które do cukrzycy predysponują - głównie nieprawidłowa glikemia na czczo oraz nieprawidłowa tolerancja glukozy.


Podobne w kategorii