Medycyna pracy

{[description]}

Medycyna pracy

Każdy pracownik przynajmniej raz odwiedził lekarza medycyny pracy. Czym się zajmuje i jaki jest zakres jego obowiązków?

Badania wstępne

Medycyna pracy najczęściej kojarzona jest z badaniami wstępnymi, wykonywanymi przed świadczeniem pracy w nowym miejscu. Istnieją jeszcze dwie inne przesłanki do skierowania na ten typ badań: zmiana stanowiska w firmie (związana ze zmianą zakresu tzw. czynników szkodliwych) lub doprecyzowanie listy czynników szkodliwych dla obecnego stanowiska. Zakres diagnozy jest uzależniony od specyfiki danego zawodu.

Badania okresowe

Badania okresowe realizuje się przed upływem ważności obecnego świadczenia o zdolności do wykonywania pracy. Odpowiedzialność za przestrzeganie terminów ponosi pracodawca. Jest on zobowiązany do podpisania umowy o świadczeniu usług z zakresu medycyny pracy z wybraną przez siebie placówką.

Badania kontrolne

Ostatnia grupa badań jest wykonywana przez osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim przez okres przekraczający 30 dni. Ich zakres ustala lekarz medycyny pracy. Pracownik skierowany na kontrolę, ma prawo do otrzymania pełnego wynagrodzenia za okres jego nieobecności w miejscu pracy. Tyczy się to również wszystkich opisanych powyżej badań.

Dodatkowe badania specjalistyczne

Na zakres badań zlecanych przed lekarza medycyny pracy ma wpływ grupa zawodowa. Specjalistyczną diagnostykę stosuje się przy wystąpieniu tzw. czynników szkodliwych. Do grupy tej należą:

  • czynniki biologiczne,
  • hałas lub praca przy monitorze powyżej 4 godzin,
  • kierowanie pojazdów mechanicznych (tzw. psychotesty),
  • praca na wysokości.

Na podstawie własnego doświadczenia oraz wyników diagnostyki dodatkowej lekarz medycyny pracy wypełnia zaświadczenie o zdolności lub niezdolności do wykonywania pracy.

Podstawa prawna

Działalność medycyny pracy określa Ustawa o służbie medycyny pracy (1997 r.) oraz Kodeks pracy (1974 r.).

Funkcjonowanie lekarzy ma zapobiec pogarszaniu kondycji zdrowotnej pracowników. Medycyna pracy pełni także funkcję prewencyjną. Lekarz tej specjalizacji przekazuje pracownikowi informacje na temat występujących zagrożeń oraz zasad zdrowego trybu życia.


Podobne w kategorii