Pediatria

{[description]}

Pediatria

Pediatra jest lekarzem specjalistą zajmującym się diagnozowaniem, leczeniem oraz profilaktyką chorób u dzieci od 1 miesiąca ich życia do 18 urodzin. W zakresie jego obowiązków znajduje się również wykonywanie obowiązkowych i dodatkowych szczepień ochronnych, tak zwane badania bilansowe oraz koordynowanie pracy specjalistów innych dziedzin

(na przykład kardiologów dziecięcych, neurologów dziecięcych, czy też nefrologów dziecięcych). Pediatra dla dzieci jest tym, kim dla osób dorosłych jest lekarz chorób wewnętrznych - podstawowym lekarzem mogącym pomóc w chorobach niechirurgicznych.

Jak wygląda wizyta u lekarza pediatry?

Wizyta u lekarza pediatry różni się w zależności od jej celu. Tak więc w przypadku dzieci chorych obejmuje ona rozmowę z małym pacjentem i jego rodzicami oraz dokładne badanie fizykalne malucha (osłuchiwanie i badanie brzucha). W niektórych przypadkach lekarz może zlecić również poszerzenie diagnostyki o dodatkowe badania laboratoryjne, obrazowe oraz konsultacje specjalistów z innych dziedzin. Wizyta bilansowa opiera się w głównej mierze na przeprowadzeniu ankiety z rodzicami i pacjentem oraz zbadaniu dziecka. 

Wizyta związana ze szczepieniem składa się z dwóch części. W ramach pierwszego etapu maluch jest przez lekarza pediatrę kwalifikowany do szczepienia (konieczne jest wykluczenie wszystkich przeciwwskazań - głównie chorób o charakterze infekcyjnym). W ramach drugiej części wizyty dokonywane jest właściwe szczepienie - sam zastrzyk może podawać lekarz lub pielęgniarka/pielęgniarz.

Jak się odpowiednio przygotować do wizyty u lekarza pediatry?

Wizyta u pediatry nie wymaga szczególnego przygotowania. Niemniej jednak warto mieć wypisane na kartce wszystkie niepokojące objawy, które prezentuje dziecko. Dobrym pomysłem jest również wynotowanie pytań, które chciałoby się zadać lekarzowi pediatrze. Wcześniejsze przygotowanie pozwala często na znaczne skrócenie czasu trwania wizyty oraz uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji.

Na wizytę do lekarza pediatry należy zabrać ze sobą wyniki zleconych przez niego badań oraz ewentualnych dokumentów konsultacyjnych. W przypadku wizyty u lekarza, który nie zna jeszcze dziecka, warto mieć przygotowaną krótką historię wcześniejszego leczenia malucha (najlepiej w formie folderu zawierającego przegródki ułożone chronologicznie). Jest to szczególnie istotne w przypadku małych pacjentów, którzy cierpią na choroby o charakterze przewlekłym. 

Przeciwwskazania do wizyty u lekarza pediatry

Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do wizyty u lekarza pediatry?

Brak jest bezwzględnych przeciwwskazań do wizyty u lekarza pediatry. Wyjątek stanowią sytuację, gdy zaplanowana wizyta miała dotyczyć szczepienia. W tych przypadkach przeciwwskazaniem do kontaktu z lekarzem jest jakakolwiek choroba infekcyjna, która i tak zdyskwalifikowałyby małego pacjenta z tejże procedury.

Co warte jeszcze zaznaczenia, wiele ośrodków zatrudniających lekarzy pediatrów posiada osobne poczekalnie dla dzieci zdrowych oraz chorych. Ma to na celu zapobieżenie mieszaniu się małych pacjentów i ich wzajemnemu zakażaniu. Jest to szczególnie istotne w kontekście maluchów, którzy odwiedzają lekarza pediatrę w celu zaszczepienia lub wykonania badania bilansowego.

Wskazania do wizyty u lekarza pediatry

Jakie są wskazania do wizyty u lekarza pediatry?

Kontakt z lekarzem pediatrą jest wskazany we wszystkich sytuacjach, gdy stan dziecka wzbudza jakikolwiek niepokój rodziców. Co więcej, kontakt z tym specjalistą jest również niezbędny w celu przeprowadzenia obowiązkowych badań bilansowych oraz obowiązkowych szczepień ochronnych.


Podobne w kategorii